சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் – டெல்லி கேபிடல்ஸ் போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டு

0
140

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் இருமுறை புதிய குறிப்பிட்ட T20 கிரிக்கெட் வீரர்கள் கோடுப்படிக்கையைத் தொடர்ந்துகொள்கிறது. இந்த வருகைகள் குறிப்பிட்டது, இப்போது, 2021 ஆம் ஆண்டில், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் இரண்டு சூப்பர் அணிகளாக இருக்கும்.

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்:

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத், இந்திய க்ரிக்கெட் போட்டி சார்கள் (IPL) இல் பிரமுக அணி ஆகும். கேந் விலியம்ஸ் கூட்டணிக் கைக்கிளைவில் இது உள்ளது. டேவிட் வார்னர் மற்றும் கேன் விலியம்ஸ் போன்ற பிரமுக அணியின் சிறந்த தொடக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பவான்குமார் மற்றும் ரஷீத் அப்பிள்டি போன்ற பிரமுக உள்ளாட்சி வேட்பாளர்கள், கூடுதல் வெற்றி அடைந்துள்ளனர்.

டெல்லி கேபிடல்ஸ்:

டெல்லி கேபிடல்ஸ் இன்றுள்ளபடிக்கையில் அஜின்க்ய ராஹாண் மற்றும் ரவீண்த்ர சுகுமார் போன்ற பிரமுக வெற்றியாளர்களை உள்ளளிக்கின்றனர். ஶி஖ர் துவை மற்றும் கக்தி ரவீன்த்ரா போன்ற வெற்றியாளர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவையல்ல.

சம்பளங்கள் மற்றும் பொருளாதாரம்:

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் ஆண்டு முழுதும் 15.5 கோடி ரூபாய் ஆகலாம். குறிப்பிடப்படும் மதிப்பீடுகள் ஒட்டுமொட்ட இழப்பத்திற்குப் பதில், இந்தி தொகைக்கு மேல் உடையது.

சந்தைகள் மற்றும் போக்குகள்:

கோல் சுப்பர் ஹிரோ லீக் (கஸ்ல்) என்ற தொடரின்போது, சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் உருவாக்கப்பட்ட சந்தைகள் மக்களின் முதல் பொருட்கள் ஆகும். சீசன் போது, இசை பகுதியில் உள்ளது மற்றும் விளையாட்டு நேரம் உண்டு.

கொரோனா வரைந்து விழும் அச்சுறுத்தல்:

இந்த கொரோனா காலத்தில், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் பழிவாங்கி வினகிறார்கள். இது வெற்றி அடைய உத்தரவு பொருட்களை வளர்க்கும்.

முக்கிய செய்தி: இந்த இரு அணிகளின் போட்டியின் வரைகள் மேற்கோள் பார்க்கப்படுகின்றன. இது தொடங்கும் வரையில் பிரத்தியேக உத்தரவுகளை அடைய முடியும்.


சமீபத்திய கேள்விகள் (FAQs) மற்றும் அவருடாய் உத்தரங்கள்:

1. சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணி யார்?

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத், இந்திய க்ரிக்கெட் போட்டிச் சார்கள் (IPL) இல் பிரமுக அணி.

2. டெல்லி கேபிடல்ஸ் இருமுறை போட்டி குறிப்பிட்டதும் என்ன?

இந்த வருகைகள் குறிப்பிட்டது, 2021 ஆம் ஆண்டில் உள்ளது.

3. சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் முழுத் தொகை எவ்வாறு இருக்கிறது?

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் முழுதும் 15.5 கோடி ரூபாய் ஆகலாம்.

4. கொரோனா காலத்தில் அளிக்கப்படும் அரசியல் மற்றும் தாக்குதல்கள் என்ன?

இந்த கொரோனா காலத்தில், அளிக்கப்படும் அரசியல் மற்றும் தாக்குதல்கள் பழுக்கமான தொடர்பாக உள்ளன.

5. டெல்லி கேபிடல்ஸ்-சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் போட்டியில் முடிவு யாருக்கு சிறந்தது?

தற்போது முடிவு கொடுத்த முழு தொகையை ஸன் ரைஜர்ஸ் அய்யரபாத் அணி கொடுத்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here